Форум
Home →  Парк "Българка" →  Екип
инж. Цветан Марков - Директор
инж. Цветан Марков - Директор,
Април 2015 г. - до сега
Даниела Димкова - Гл. счетоводител
Даниела Димкова - Гл. счетоводител,
Април 2014 г. - до сега
Стефан Стайков - Старши експерт "Екология и опазване на природните ресурси"
Стефан Стайков - Старши експерт "Екология и опазване на природните ресурси",
Виктория Стойкова-Паришева - Гл. спец. "Връзки с обществеността и образователни програми"
Виктория Стойкова-Паришева - Гл. спец. "Връзки с обществеността и образователни програми",
инж. Мая Радева - Директор
инж. Мая Радева - Директор,
Юни 2003 г. - Април 2015 г.
Милена Илиева
Милена Илиева, Старши експерт "Консервация на околната среда, международни дейности и проекти"
Външни експерти
Външни експерти,
Стефан Стайков - Ръководител проекти - февруари 2010 г. - февруари 2015 г.
Юлиан Маринов - експерт "Биоразнообразие" - август 2003 г. - януари 2010 г.

Севелина Радева
Севелина Радева, Главен специалист "Консервация на околната среда"
ноември 2010 г. - февруари 2015 г.
Радостина Пръвчева
Радостина Пръвчева, Координатор "Образователни програми"
април 2013 г. - декември 2014 г.
Румяна Цонева
Румяна Цонева, Финансов експерт
март 2011 г. - декември 2014 г.
Външни експерти
Външни експерти,
Външни експерти били част от екипа на проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк "Българка"".