Форум
Home →  Други →  Документи
Бюджет ДПП "Българка" - 2020
Бюджет ДПП "Българка" - 2019
Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичният сектор - Юли 2019
Вътрешни правила–документооборот
Инструкции–информационни системи
Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Дирекция на природен парк "Българка"