Форум
Home →  Други →  Документи
Вътрешни правила–документооборот
Инструкции–информационни системи
Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Дирекция на природен парк "Българка"
Счетоводна политика documents_14189184112752_15121338101706_14189186918740_y2j225.pdf
Инструкции за предоставяне на достъп до обществена информация
Инструкции http://www.ppbulgarka.net/download/documents/documents_14189184112752_14869890488000_14189186918740_fulooap.pdf
Харта на клиента