Форум
Home →  Новини →  Прозрачност в горския сектор
29.01.2010
Прозрачност в горския сектор
Прозрачност в горския сектор
Експерти от Дирекцията на Природен парк „Българка” взеха участие в двудневен семинар и кръгла маса във връзка със запознаване с „План за действие за повишаване прозрачността и превенцията на корупцията в държавния сектор”. Мероприятието се проведена 26 и 27 януари 2010 г. в комплекс „Лесопарка”, гр. Лясковец. Служители на Държавните горски и ловни стопанства на територията на Регионална дирекция по горите - Велико Търново и Природен парк „Българка” бяха сред участниците в кръглата маса, чиято основна цел беше да се коментират проблемите с прозрачността и отчетността в дейността на Изпълнителната агенция по горите, да се направи анализ на съществуващите национални документи и най-добрите европейски практики в борбата с корупцията. Темите на семинара породиха обсъждания и интензивна дискусия сред участниците, а те от своя страна дадоха своите предложения и препоръки за справянето с този проблем.