Форум
Home →  Новини →  Залесявахме в Деня на Земята
24.04.2009
Залесявахме в Деня на Земята
Залесявахме в Деня на Земята
Поредното залесяване на фиданки с учениците на габровското ОУ „Ран Босилек”, проведе Дирекцията на Природен парк „Българка” на 22 април. То беше посветено на Световния ден на Земята, както и на изминалата вече Седмица на гората. Акцията се проведе на не безизвестната стара каменна кариера край с. Потока, в близост до АЕК „Етъра”. Младите ентусиасти усвояваха похватите на залесяването подкрепяни от експертите на парк „Българка” и лесовъди от Държавното горско стопанство на град Габрово. Въпреки дъждовния априлски ден бяха засадени над 500 фиданки черна мура, дарени от Горска семеконтролна станция - София. Дървестният вид е неслучайно избран, заради незаменимите си екологични и ландшафтооформящи функции, както и подходящата му за борба с ерозията коренова система.
          В мероприятието взеха участие представители на Националния ловно-рибарски съюз и ЛРД „Чардафон”, гости от Областна управа – Габрово, журналисти, активни граждани и доброволци.
Възстановяването на типичния ландшафт и противоерозионно укрепване на каменната кариера край Етъра е инициатива на Дирекцията на Природен парк „Българка”, след спечелен през изминалата година проект. Идеята е мястото да се превърне в привлекателен кът за отдих и туризъм на посетителите на парка.
          Припомняме, че залесяването на фиданки не е единствената инициатива, с която Дирекцията на парк „Българка” отбеляза Седмицата на гората. В обявения конкурс под надслов „Гората – живото съкровище на България” бяха отличени 28 победителя, които парковата Дирекция награждава за талантливо участие, а една от специалните награди е осигурена от Националния ловно-рибарски съюз, София.