Форум
Home →  Новини →  "Осинови" Детски занимателен център "Българка"
26.07.2016
"Осинови" Детски занимателен център "Българка"
"Осинови" Детски занимателен център "Българка"
Дирекцията на природен парк „Българка” стартира кампания за „осиновяване” на обекти изградени по проекти към Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Поддръжката на новите обекти изисква постоянна грижа, за да може те да са винаги в добро състояние и да радват посетителите. За да опази постигнатото с много труд и финансови средства, Дирекцията на Природен парк „Българка“ ще разчита на „осиновители”, които да поддържат с доброволен труд избрания обект. На всеки „осиновен“ обект ще се постави типова информационна табела, показваща кой се грижи за него. Обектът, с който стартира кампанията е Детски занимателен център „Българка”, находящ се в град Габрово, ул. Чардафон 1. Детският занимателен център е изграден по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Българка” по Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013 г.”. Той бе завършен през 2015 г. и целта му е да предлага научно-опознавателни занимания за изучаване на Природен парк „Българка”, за опознаване на природата и нейните елементи. Концепцията на центъра е основана на необходимостта от опазването на околната среда, зависимостта на връзката между човека и природата, изграждането на отговорно отношение и по-добра екологична култура сред подрастващите. „Кандидат-осиновителите” могат да подадат заявление в свободен текст, придружено с концепция за експолатацията и развитието на центъра до 05 август 2016 г., в офиса на ДПП „Българка”, гр. Габрово, ул. Чардафон 1. Концепцията следва да бъде съобразена  с предназначението и целта за създаването на Детския занимателен център.