Форум
Home →  Новини →  Зарибяване в Природен парк "Българка"
07.09.2016
Зарибяване в Природен парк "Българка"
Зарибяване в Природен парк "Българка"
ДПП "Българка" извършва серия от зарибявания в по-голямата част от планинските реки пресичащи защитената територия.  Зарибителният материал е от Балканска пъстърва, закупен е от частно рибовъдно стопанство, а количеството му достига 3 000 броя пъстърва. Акцията по зарибяването е своеобразно продължение на част от дейностите извършени по проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк "Българка', по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г., свързана със стремеж да се съхранят местните видове и по конкретно на популациите от Балканска пъстърва.