Форум
Home →  Новини →  Стотици екземпляри от два редки...
17.10.2016
Стотици екземпляри от два редки вида се завърнаха в природен парк Българка благодарение на WWF
Стотици екземпляри от два редки вида се завърнаха в природен парк Българка благодарение на WWF
Стотици екземпляри от видовете главоч (Cottus gobio) и балкански щипок (Sabanejewia balcanica) бяха разселени в река Паничарка на територията на природен парк „Българка“ от експерти от WWF.
Тези видове са изчезнали от реката преди години, а днес, когато екологичното състояние на водния басейн се е подобрило, не биха могли да се завърнат сами поради наличието на преграда – стената на язовир Христо Смирненски.
Главочът е вид, включен в Червената книга на Република България от самото ѝ създаване. Тази малка дънна рибка има твърде малко запазени жизнени популации в България. Една от най-необичайните е тази във водосбора на Янтра, тъй като е на нетипична за този вид ниска надморска височина.
Експертите на WWF установиха, че тази популация от района на Стара река наброява над 15 000 екземпляра и прецениха, че е подходящо около 200-250 екземпляра да бъда преместени, посочи Стоян Михов, ръководител природозащитна дейност във WWF. Това по никакъв начин не би застрашило изходната популация, а ще даде шанс на вида да се разпространи. Преместването се извършва на два пъти през септември и октомври с по около 100 екземпляра.
Над 500 рибки от вида балкански щипок също бяха преместени от експерти на WWF. Те бяха уловени от река Видима над Севлиево, а новият им дом отново е река Паничарка над Габрово.
Стоян Михов обясни, че първоначалната идея е била да се реинтродуцират шест вида водни организми, но след проучвания се оказало, че за голяма част от тях не са открити достатъчно здрави изходни популации, за които подобна операция да не представлява риск.
WWF ще продължи да наблюдава новата популация в парк „Българка“ и да следи темпа ѝ на нарастване.