Форум
Home →  Новини →  План за управление на ПП...
04.01.2022
План за управление на ПП "Българка"
С решение № 894 от 30 декември 2021 г Министерски съвет прие План за управление на Природен парк "Българка". Обнародвано в бр. 1 от 4 януари 2022 г. на Държавен вестник