Форум
Home →  Новини
15.11.2010
ЯПОНСКО РАСТЕНИЕ ПРЕВЗЕМА МЕСТНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
ЯПОНСКО РАСТЕНИЕ ПРЕВЗЕМА МЕСТНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
Демонстрация за премахване на нетипичното за нашите ширини плевелно растение...
02.11.2010
WWF представя възстановявания на крайречни гори в Природен парк „Българка”
WWF представя възстановявания на крайречни гори в Природен парк „Българка”
Журналистическо пътуване до Природен парк „Българка” организира Международната природозащитна организация WWF на 2 ноември 2010г., за да представи работата си по възстановяване на крайречни горски местообитания и премахване на чужди видове. Участниците в пътуването ще могат да видят и част от вече свършеното по...
19.10.2010
ГАБРОВЕЦ СПАСИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКА ПТИЦА
ГАБРОВЕЦ СПАСИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКА ПТИЦА
Ранена красива птица намери габровецът Владимир Денизов в село Зелено Дърво и потърси експертите от Парк Българка за съдействие. Оказа се, че това е Раждива чапла /Ardea Purpurea/ – защитен вид птица, която не се среща в Централна България, а е типична за поречието...
04.10.2010
Предложение за нови технологии в полза на застрашените видове
Предложение за нови технологии в полза на застрашените видове
„Отвъд митовете – новите технологии в полза на застрашените видове” е името на проекта, който разработи Дирекцията на Природен Парк „Българка, съвместно с още два природни парка - Русенски Лом и Рилски манастир, чиято идея е да се поставят фотокапани на подходящи места...
16.09.2010
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
На 21 септември 2010г. в 11ч. в ДПП „Българка” ще се състои публичното отваряне на пликовете с предлаганата цена, подадени във връзка с открития конкурс с предмет: „Спиране на активната ерозия и биологичната рекултивация в района на с. Потока”, по проект ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ...
04.09.2010
Природен парк "Българка" ще участва на международна среща в Талин
Природен парк "Българка" ще участва на международна среща в Талин
Мерките и дейностите, които извършва Дирекцията на Природен парк „Българка” за преодоляване на рискови ситуации – като свлачища, ерозия, обезлесяване и др. ще бъдат представени на международна среща в Талин, Естония от 7 до 10 септември. Общо 7 държави от ЕС ще обсъждат добрите...