Форум
Home →  Новини
25.06.2009
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Предмет на поръчката : Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България. Пoръчката се обявява в съответствие с изискванията по чл. 3, ал. 2 от НВМОП, с условие за 10 самостоятелно обособени позиции. Цена на документацията...
24.06.2009
Изработва се план за управление на защитена зона "Българка"
Изработва се план за управление на защитена зона "Българка"
WWF Дунавско – Карпатска протама България започна работа по проект Натура 2000 място Българка - планиране на управлението с местните заинтересовани страни”. Проектът е финансиран от Фонда за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Общата цел е осигуряване на...
19.05.2009
Грамота за "Българка" от "Ползу роду"
Грамота за "Българка" от "Ползу роду"
Областният управител на Габрово - Светлозар Тодоров, връчи почетна грамота за дарение на Дирекцията на Природен парк „Българка” в Международния ден на музеите – 18 май. Тържеството се състоя в Националния музей на образованието - Габрово, който показа своя изложба с най-забележителните документи и...
18.05.2009
Парк "Българка" участва в детския "Форт Бояр"
Парк "Българка" участва в детския "Форт Бояр"
На 17 май в габровския парк „Маркотея” се проведе детско-юношеско състезание „В света на приключението – габровският Форт Бояр”. В него Дирекцията на ПП Българка участва с познавателни интерактивни игри, включващи разпознаване на по-значими видове от българската флора и фауна. Това бе е...
24.04.2009
Залесявахме в Деня на Земята
Залесявахме в Деня на Земята
Поредното залесяване на фиданки с учениците на габровското ОУ „Ран Босилек”, проведе Дирекцията на Природен парк „Българка” на 22 април. То беше посветено на Световния ден на Земята, както и на изминалата вече Седмица на гората. Акцията се проведе на не безизвестната стара каменна...
16.03.2009
Посрещнахме 18 лешояда в България
Посрещнахме 18 лешояда в България
На 11 март, инж. Мая Радева и експерти от парковата Дирекция бяха важни гости на официалната церемония по символичното „посрещане” на 18 белоглави лешояда в България. Място на събитието беше Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора, а повече информация относно мероприятието...