Форум
ПОКАНА
ПОКАНА
До всички заинтересовани страни,


С настоящето Ви уведомяваме, че на основание чл. 69 а, ал.3 от ЗОП на 09.11.2011г. от 11ч., в офиса на ДПП "Българка"намиращ се в гр. Габрово, ул. "Минзухар" 1, ще се извърши отваряне и оповестяване на ценови оферти, подадени по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за инвентаризация на компонентите на околната среда и антропогенните фактори за изработване на План за управление на Природен парк "Българка" по порект "Разработване на План за управление на Природен парк Българка", финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност.
Публикувано на: 12.04.2012 22:14:52
Обратно