Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: "„Изработване на парково планиране и техническа спецификация на туристическата инфраструктура на Природен парк „Българка”
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: "„Изработване на парково планиране и техническа спецификация на туристическата инфраструктура на Природен парк „Българка”
Документация за участие в публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2от ЗОП с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАРКОВО ПЛАНИРАНЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА...
Дирекция на природен парк "Българка" обявява публична покана с предмет "Заснемане на територията на ПП"Българка"
Дирекция на природен парк "Българка" обявява публична покана с предмет "Заснемане на територията на ПП"Българка"
ДПП"Българка" обявява публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“ ПО ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА...
Въпроси и отговори - ОДИТ - 2 част
Въпроси и отговори - ОДИТ - 2 част
До всички заинтересувани страни за участие в обществена поръчка с предмет: "Одит на проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк "Българка" по проект № DIR-5113326-8-102, финансиран по ОПОС.Въпроси и отговори - в прикачения файл.
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: "„Изработване на парково планиране и техническа спецификация на туристическата инфраструктура на Природен парк „Българка”
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: "„Изработване на парково планиране и техническа спецификация на туристическата инфраструктура  на Природен парк „Българка”
Документация за участие в публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАРКОВО ПЛАНИРАНЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”...
ВАЖНО - уточнение във връзка с обществени поръчки на ДПП "БЪЛГАРКА"
ВАЖНО - уточнение във връзка с обществени поръчки на ДПП "БЪЛГАРКА"
ВАЖНО!!!Поради допусната техническа грешка, ДПП"Българка" прави следното уточнение - Банковата сметка за внасяне на гарaнции за участие/изпълнение да се чете :РДГ – Велико Търново.Банка Уникредит Булбанк. BIC: UNCRBGSF IBAN: BG84UNCR75273341053636 Уточнението важи за:ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Одит на...
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява публична покана за избор на специалист "Възстановителни дейности и реколонизация на лалугери"
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява публична покана за избор на специалист "Възстановителни дейности и реколонизация на лалугери"
Публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:    "Избор на СПЕЦИАЛИСТ „ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  РЕКОЛОНИЗАЦИЯ НА ЛАЛУГЕРИ” съгласно проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”