Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява публична покана за избор на експерт "Местообитания"
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява публична покана за избор на експерт "Местообитания"
Публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: "Избор на експерт „Местообитания” по дейности за опазване и устойчиво управление на билните поляни и подобряване условията на обитаване...
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”
Документация за участие в публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: " Ремонтни работи на съществуващи...
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на гориво за автомобили"
Дирекция на Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на гориво за автомобили"
ДОКУМЕНТАЦИЯ   ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   С ПРЕДМЕТ:        Периодична доставка на гориво за автомобили, собственост на  Природен парк «БЪЛГАРКА», чрез система за зареждане при условия на безналично плащане по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП Българка"
Въпроси и отговори - ОДИТ - 1 част
Въпроси и отговори - ОДИТ - 1 част
До всички заинтересувани страни за участие в обществена поръчка с предмет: "Одит на проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк "Българка" по проект № DIR-5113326-8-102, финансиран по ОПОС.Въпроси и отговори - в прикачения файл.
Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Българка”
Природен парк "Българка" обявява обществена поръчка с предмет:  „Одит на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Българка”
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОБЕКТ: УСЛУГА ПРЕДМЕТ: „ОДИТ НА ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”” ВАЖНО!!!ДПП"Българка" прави следното уточнение -...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ:"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК "БЪЛГАРКА"
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ:"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК "БЪЛГАРКА"
Публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: "Избор на ръководител на екип за управление на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен...