Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Публична покана за доставка на...
Публична покана за доставка на гориво
Публична покана за доставка на гориво
Дирекцията на Природен парк "Българка" обявява Публична покана за доставка на гориво във връзка с изпълнението на проект: "Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски вида птици на територията на ПП "Българка".
Публикувано на: 19.06.2012 13:40:09
Обратно