Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Публична покана за доставка на...
Публична покана за доставка на измервателни уреди
Публична покана за доставка на измервателни уреди
Дирекцията на Природен парк "Българка" обявява Публична покана за доставка на измервателни уреди във връзка с изпълнението на проект: "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП "Българка".
Публикувано на: 02.07.2012 17:41:47
Обратно