Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА...
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” ОБОСОБЕНО В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация на фасадата на „Детски занимателен център” в офис сградата на ДПП „Българка”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация - Стационар за мониторинг на значими видове в м.”Потока”;
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” ОБОСОБЕНО В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация на фасадата на „Детски занимателен център” в офис сградата на ДПП „Българка”;   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация - Стационар за мониторинг на значими видове в м.”Потока”;ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЕ СЪДЪРЖА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ:
   24.03.2014 г.                   Документация за участие                 
   04.06.2015 г.         Решение
   04.06.2015 г.         Покана
Публикувано на: 14.03.2014 00:10:45
Обратно