Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ...
ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Отговорът на въпрос по поръчка: „Доставка и  монтаж на фотоволтаична инсталация по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Българка”, се съдържа в прикачения файл:
Публикувано на: 25.03.2014 17:25:47
Обратно