Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ГОРСКОДЪРВЕСНА И ГОРСКОПЛОДНА КОНТЕЙНЕРНА РАСТИТЕЛНОСТ”
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ГОРСКОДЪРВЕСНА И ГОРСКОПЛОДНА КОНТЕЙНЕРНА РАСТИТЕЛНОСТ”
Дирекцията на Природен парк "Българка" обявява публична покана с предмет:"Производство и доставка на горскодървесна и горскоплодна контейнерна растителност" във връзка с изпълнение на дейности по проект: „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на...
Публична покана за доставка на измервателни уреди
Публична покана за доставка на измервателни уреди
Дирекцията на Природен парк "Българка" обявява Публична покана за доставка на измервателни уреди във връзка с изпълнението на проект: "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП "Българка".
Публична покана за доставка на гориво
Публична покана за доставка на гориво
Дирекцията на Природен парк "Българка" обявява Публична покана за доставка на гориво във връзка с изпълнението на проект: "Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски вида птици на територията на ПП "Българка".
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНАВЪЗЛОЖИТЕЛ:Дирекция на Природен парк "Българка", ул. „Минзухар“№1, За: инж. Мая Радева - Директор, Евгения Попова - юрист, Севелина Радева- експерт"Консервационни дейности" в ДПП "Българка", Р България 5300, Габрово, Тел.: 066 808857, E-mail: dppbulgarka@abv.bg, Факс: 066 808857Място/места за контакт: гр....
Покана - орнитолози
Покана - орнитолози
ПОКАНАот ДПП „БЪЛГАРКА”, гр. Габрово, ул”Минзухар” №1представлявана от  инж. Мая Радева– Директор УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във...
Покана - сътрудник техническо изпълнение
Покана - сътрудник техническо изпълнение
ПОКАНА от ДПП „БЪЛГАРКА”, гр. Габрово, ул”Минзухар” №1представлявана от  инж. Мая Радева– ДиректорУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със...