Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  ДПП "Българка" обявява открита процедура...
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
 ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет:
 "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи", обособени в следните две позиции:

Обособена позиция № 1 - "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции"

Обособена позиция № 2 - "Изработване на образователни ученически пакети за две възрастови групи"

Документите се съдържат в прикачения файл:
Публикувано на: 19.06.2014 12:27:52
Обратно