Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
ПОКАНА ЗА ЦЕНОВА ОФЕРТА
ПОКАНА ЗА ЦЕНОВА ОФЕРТА
Във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № ПВП 07/ 06.02.2012г. на Директора на ДПП „БЪЛГАРКА” Ви каним да...
Разяснение №2 и Разяснение №3 на ДПП „БЪЛГАРКА“ по провеждане за обществената поръчка по постъпили заявления
Разяснение №2 и Разяснение №3 на ДПП „БЪЛГАРКА“ по провеждане за обществената поръчка по постъпили заявления
Обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АНТРОПОГЕННИТЕ ФАКТОРИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА ПО ПРОЕКТ “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА”  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с постъпили в...
Оферта и ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДПП „БЪЛГАРКА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА” ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ”
Оферта и ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДПП „БЪЛГАРКА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА” ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ”
П О К А Н А от ДПП „БЪЛГАРКА”,гр. Габрово, ул”Минзухар” №1представлявана от инж. Мая Радева– Директор УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ...
Удължава се срокът за подаване на оферти
Удължава се срокът за подаване на оферти
Поради непостъпили три ценови оферти във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки съгласно Заповед № ППУ25/12.09.2011г. на Директора на ДПП „БЪЛГАРКА” с...
ПОКАНА
ПОКАНА
До всички заинтересовани страни,С настоящето Ви уведомяваме, че на основание чл. 69 а, ал.3 от ЗОП на 09.11.2011г. от 11ч., в офиса на ДПП "Българка"намиращ се в гр. Габрово, ул. "Минзухар" 1, ще се извърши отваряне и оповестяване на ценови...
Разяснение №1 на ДПП „БЪЛГАРКА“ по провеждане за обществената поръчка по постъпило заявление с вх. № ППУ-230/ 03.09.2011г.
Разяснение №1 на ДПП „БЪЛГАРКА“ по провеждане за обществената поръчка по постъпило заявление с вх. № ППУ-230/ 03.09.2011г.
Обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АНТРОПОГЕННИТЕ ФАКТОРИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА ПО ПРОЕКТ “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА”  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с постъпило в...