Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Отговор на постъпило запитване по открита процедура с предмет: "Изграждане, изработка и монтаж на елементи за туристическата инфраструктура на територията ПП "Българка"
Отговор на постъпило запитване по открита процедура с предмет: "Изграждане, изработка и монтаж на елементи за туристическата инфраструктура на територията ПП "Българка"
Отговорът се съдържа в прикачените файлове и следния линк:Файл: ARCHITEKTURA_BULGARKA_07_2014.rar Линк за свалянe: http://tranzit.dir.bg/load.php?id=qN689mExyMeWQHtO1992575
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК "БЪЛГАРКА"
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК "БЪЛГАРКА"
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: "Изграждане, изработка и монтаж на елементи за туристическата инфраструктура на територията на Природен парк "Българка".Документацията за участие, както и отговор на постъпило запитване и Протокол можете да изтеглите, оттук:
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6 БРОЯ ИНТЕРАКТИВНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ТОТЕМИ ЗА ВЪНШНО ПОЛЗВАНЕ ЗА ПП "БЪЛГАРКА"
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6 БРОЯ ИНТЕРАКТИВНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ТОТЕМИ ЗА ВЪНШНО ПОЛЗВАНЕ ЗА ПП "БЪЛГАРКА"
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на 6 броя интерактивни, информационни тотеми за външно ползване за ПП "Българка".Документацията за участие се съдържа в прикачения файл:
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "РАЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА ДВА ВИДА ОПРЕДЕЛИТЕЛИ"
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "РАЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА ДВА ВИДА ОПРЕДЕЛИТЕЛИ"
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "РАЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА ДВА ВИДА ОПРЕДЕЛИТЕЛИ".ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, КАКТО И ПРОТОКОЛИ № 1 И 2, КАКТО И СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕНИTE ФАЙЛOВЕ:
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет „Доставка на туристическо оборудване и екипировка за нуждите на ДПП „Българка”
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет  „Доставка на туристическо оборудване и екипировка за нуждите на ДПП „Българка”
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЕКИПИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДПП „БЪЛГАРКА”, ОБОСОБЕНА В ТРИ ПОЗИЦИИ, ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА.ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЕ СЪДЪРЖА...
Заключителна пресконференция по проект на програма Лайф
Заключителна пресконференция по проект на програма Лайф
На 20 юни 2014 г. – петък в сградата на Mall Gabrovo, Дирекцията на Природен парк „Българка” проведе заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони...