Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи", обособени в...
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА"
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА"
РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА СЕ СЪДЪРЖА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ:
ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Отговорът на въпрос по поръчка: „Доставка и  монтаж на фотоволтаична инсталация по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Българка”, се съдържа в прикачения файл:
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” ОБОСОБЕНО В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация на фасадата на „Детски занимателен център” в офис сградата на ДПП „Българка”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация - Стационар за мониторинг на значими видове в м.”Потока”;
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” ОБОСОБЕНО В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка и монтаж...
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Решението се съдържа в прикачения файл.
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: „Възлагане на ЛКД – почвоподготовка, засаждане на контейнерни фиданки, отглеждане и попълване на горскоплодни култури за обогатяване на подрастта в подотдели 13-е, 13-в1, 70-а, 71-п, 72-п по ГСП на СЦДП ДП ТП „ДГС Плачковци» и 331-4, 332-в по ГСП на ЮИДП ДП ТП „ДГС Мъглиж» с обща площ 45 дка от територията на Природен парк «БЪЛГАРКА»
Дирекцията на Природен парк "Българка" обявява публична покана с предмет: „Възлагане на ЛКД – почвоподготовка, засаждане на контейнерни фиданки, отглеждане и попълване на горскоплодни култури за обогатяване на подрастта в подотдели 13-е, 13-в1, 70-а, 71-п, 72-п по ГСП на СЦДП ДП ТП...