Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА АЕРОФОТОГРАМЕТРИЯ ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА”
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ  ЗА АЕРОФОТОГРАМЕТРИЯ  ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА”
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:"ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ  ЗА АЕРОФОТОГРАМЕТРИЯ  ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА”.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК:
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК "БЪЛГАРКА"
Планът за управление на Парка, както и Приложенията към него, можете да намерите в следния линк:http://www.pu.sternaconsult.com/
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии, във връзка с чл. 12, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, Обединение „Българка – 2013” УВЕДОМЯВА всички заинтересoвани физически и юридически лица, че...
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОТОЧНА ГНСС СИСТЕМА, ПОРТАТИВНИ ГНСС УТРОЙСТВА И МОБИЛЕН ГИС СОФТУЕР ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА”
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОТОЧНА ГНСС СИСТЕМА, ПОРТАТИВНИ ГНСС УТРОЙСТВА И МОБИЛЕН ГИС СОФТУЕР ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА”
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОТОЧНА ГНСС СИСТЕМА, ПОРТАТИВНИ ГНСС УТРОЙСТВА И МОБИЛЕН ГИС СОФТУЕР ПО...
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЕКИПИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДПП „БЪЛГАРКА” ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” ОБОСОБЕНО В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА КЪМПИНГ ОБОРУДВАНЕ”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА ЕКИПИРОВКА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ СПОРТОВЕ НА ОТКРИТО И ЕКИПИРОВКА ЗА ЕКООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА”
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЕКИПИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДПП „БЪЛГАРКА” ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” ОБОСОБЕНО В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА КЪМПИНГ ОБОРУДВАНЕ”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА ЕКИПИРОВКА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ СПОРТОВЕ НА ОТКРИТО И ЕКИПИРОВКА ЗА ЕКООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА”
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЕКИПИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДПП „БЪЛГАРКА” ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ...
Изложба с отличените творби от фотоконкурса "Природата през обектива"
Изложба с отличените творби от фотоконкурса "Природата през обектива"
На 06 декември Дирекцията на Природен парк „Българка” откри изложба посветена на фотоконкурс „Природата през обектива”. По време на нея бяха наградени и отличените в конкурса творби. В него участваха 95 снимки и 10 фотоесета, публикувани на сайта: www.dpp-photo.netНаградени бяха 18 участника, като на...