Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Откриване на изложба от фотоконкурса на ДПП "Българка"
Откриване на изложба от фотоконкурса на ДПП "Българка"
На 06.12.2013 г. от 16:00 ч. в МОЛ Габрово ет. 2, гр. Габрово бул. "Априлов" № 40, ще се проведе откриване на изложба, посветена на фотоконкурс „Природата през обектива”. По време на откриването ще бъдат наградени победителите от конкурса, определени от Петчленно жури,...
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА
Уважаеми Дами и Господа, С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП ”БЪЛГАРКА” ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО...
ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“ ОБАВЯВА КОНКУРС ЗА ИДЕЯ И ИЗРАБОТКА НА ЛОГО, ВИЗИТКИ И БЛАНКА ЗА ПИСМА ЗА РЕГИОНАЛНА МАРКА „ПАРК БЪЛГАРКА“
ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“ ОБАВЯВА КОНКУРС ЗА ИДЕЯ И ИЗРАБОТКА НА  ЛОГО, ВИЗИТКИ И БЛАНКА ЗА ПИСМА ЗА РЕГИОНАЛНА МАРКА „ПАРК БЪЛГАРКА“
Концепцията за създаване и управление на марка “Парк Българка” е да развие занаятчийски и местни продукти, селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” имидж на планината. Марката ще бъде гаранция за екосъобразни продукти и услуги. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРКАТА: Регионална марка, включваща...
ДПП "Българка" „Изработка на образци на гъби с характерното местообитание и изработка на макети на представители на фауната от защитената територия по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка"   „Изработка на образци на гъби с характерното местообитание и изработка на макети на представители на фауната от защитената територия  по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление  на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработка на образци на гъби с характерното местообитание и изработка на макети на представители на...
Решение за прекратяване на процедура по УУП № 24
С Решение № УУП 24 от 08.10.2013 г. на Директора на ДПП „Българка” на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП е прекратена Обособена позиция № 1 – „Доставка на къмпинг оборудване” от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКО...
Решение за прекратяване на процедура по УУП № 23
С Решение № УУП 23 от 08.10.2013 г. на Директора на ДПП „Българка” на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗОП е прекратена Обособена позиция № 2 – „Доставка на екипировка за алтернативни спортове на открито и Обособена позиция № 3...