Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
ДПП "БЪЛГАРКА" ПРЕКРАТЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” ОБОСОБЕНО В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация на фасадата на „Детски занимателен център” в офис сградата на ДПП „Българка”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация - Стационар за мониторинг на значими видове в м.”Потока”;
ДПП "БЪЛГАРКА" ПРЕКРАТЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ПРОЕКТ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” ОБОСОБЕНО В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация на фасадата на „Детски занимателен център” в офис сградата на ДПП „Българка”;   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация - Стационар за мониторинг на значими видове в м.”Потока”;
Решението се съдържа в прикачения файл.
Протокол №3 и оценителен лист към открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучени и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
Протокол №3 и оценителен лист към открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучени и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
Протокол №3 и оценителен лист на открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучени и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи", обособени...
Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
До участниците в открита процедура "Изграждане, изработка и монтаж на елементи за туристическа инфраструктура на територията на ПП "Българка":Уважаеми Дами и Господа,Отварянето на ценовите предложения на участниците в процедурата, ще се състои на 02.09.2014 г. в 11,00 ч. в Заседателната...
Протокол №1 относно оценка и класиране на оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
Протокол №1 относно оценка и класиране на оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
В прикачения файл може да видите:Протокол №1 относно оценка и класиране на оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и...
Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
Уважаеми Дами и Господа, С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на представените оферти от участниците в публична покана по реда на ЗОП с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 6 броя интерактивни информационни тотеми за външно ползване на ПП „Българка” по проект „Изпълнение...
Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
Уважаеми Дами и Господа, С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Българка”....