Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Протокол №3 и оценителен лист...
Протокол №3 и оценителен лист към открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучени и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
Протокол №3 и оценителен лист към открита процедура с предмет: "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучени и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
Протокол №3 и оценителен лист на открита процедура с предмет:
 "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучени и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции, и на образователни ученически пакети за две възрастови групи", обособени в следните две позиции:

Обособена позиция № 1 - "Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучени и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции"

Обособена позиция № 2 - "Изработване на образователни ученически пакети за две възрастови групи"
Публикувано на: 01.09.2014 15:07:30
Обратно