Форум
Home →  Проекти →   →  Демонстрационен център "Българска" модел за...
Демонстрационен център "Българска" модел за опазване на биоразнообразието чрез алтернативен туризъм и устойчиво земеползване
Демонстрационен център "Българска" модел за опазване на биоразнообразието чрез алтернативен туризъм и устойчиво земеползване
Източник на финансиране : Програма за малки проекти на Глобалния  екологичен фонд
 
Описание на дейностите:
  1. Изграждане на демонстрационен посетителско – информационен център
  2. Извършване на  изследване на съществуващите местни сортове на старите овощни видове и използваните в миналото традиционни практики
  3. Създаване на градина от местни овощни видове
  4. Играждане на пътека до кв. Ябълка и естественото находище на илекс ( Ilex aquifolium)
  5. Доизграждане на съществуващата инфраструктура по туристическата пътека АЕК „Етъра” – Соколски манастир, както и до кв. Водици.
  6. Прокарване на  нова  образователна пътека с необходимата обслужваща инфраструктура АЕК „Етъра” – с. Потока – извора на р. Сивяк
  7. Провеждане на поредица обучения в помощ на местното население за придобиване на конкретни знания относно предлагане на туристически услуги
  8. Създаване на Интернет страница и маркетингови материали
  9. Оформяне на туристически продукт, който ще се предлага от местните хора
Обща стойност на проекта  - 146 858 лв.